شاخص های کلیدی عملکرد چیست و چه مزایایی دارد ؟

شاخص های کلیدی عملکرد

برای اینکه بدانیم شرکت ما تا چه میزان در دستیابی به اهداف خود موفق عمل کرده است، شاخص هایی تعریف شده که آنها را شاخص های کلیدی عملکرد( Key Performance Indicator (KPI می نامند. در این نوشتار شاخص کلیدی عملکرد را معرفی می کنیم و مزایای آن را ذکر می نماییم. از طریق شاخص های کلیدی عملکرد می توان به اهداف سازمان عینیت و جهت بخشید.

آنچه درباره شاخص های کلیدی عملکرد در این مقاله خواهید خواند:

1/ شاخص کلیدی عملکرد چیست؟
2/ سطوح مختلف شاخص های کلیدی عملکرد
3/ نحوه تعریف شاخص های کلیدی عملکرد
4/ ویژگی شاخص های کلیدی عملکرد
5/ انواع شاخص های کلیدی عملکرد

شاخص کلیدی عملکرد چیست؟

بررسی و ارزیابی میزان موفقیت شرکت و سازمان اهمیت بالایی در روال کار دارد. چرا که اگر بررسی درستی صورت نگیرد و ارزیابی دقیق نباشد ممکن است باعث اتلاف منابع شود. شاخص کلیدی عملکرد در واقع نوعی کمی سازی برای مطالعه میزان موفقیت سازمان که امری کیفی است، می باشد.

سطوح مختلف شاخص های کلیدی عملکرد

سطح بالا:

عملکرد کلی شرکت در یک دید کلی مورد نظر قرار می گیرد.

سطح پایین:

عملکرد بخش های مختلف سازمان که وظایف جزیی سازمان را بر عهده دارند، مثلا بخش فروش، بخش روابط عمومی، بخش تدارکات سازمانی و…

این شاخص برای صنایع و فعالیت های مختلف متفاوت است. شاخص عملکرد به شکل دوره ای مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد. اگر نیاز به اصلاح سیاست ها باشد باید روش ها و سیاست های کلی در سرمایه گذاری یا مدیریت تغییر کند.

نحوه تعریف شاخص های کلیدی عملکرد

شاخص های کلیدی عملکرد هم بخش کیفی دارند و هم بخش کمی. در آغاز باید هدفتان را از کسب و کارتان مشخص کنید و اهدافتان را اولویت بندی کنید. سپس باید برای بررسی فرایند تحقق اهداف خود یک مدل ارائه کنید. بخش های مختلف سازمان را ببینید. بر اساس شاخص های عملکرد موفقیت شاخص های موفقیت خود را تعیین کنید و این کار را در بازه های زمانی مشخص انجام دهید.

عملکرد کلیدی در سئو

فرض کنید می خواهید با یک اتوبوس عده ای مسافر را از تهران به شهر اصفهان ببرید و بازگردانید. در این سفر توریستی دو روزه می خواهید مکان های تاریخی و تفریحی شهر اصفهان را به توریست ها معرفی کنید. در این فرآیند تورلیدر باید طرح و نقشه ای جامع از آغاز تا پایان سفر داشته باشد. شاخص های کلیدی عملکرد در چنین پروسه ای، که تعیین کننده میزان موفقیت هستند، ا

طلاعات وسیله نقلیه، میزان سوخت مصرفی، محل اسکان و مکان هایی که قصد بازدید دارند، فاصله مکان ها و محل اسکان و… می باشند. ارتباط این شاخص ها با هم می تواند تعیین کند که چقدر برنامه درست پیش خواهد رفت و میزان سود و کیفیت کار و… مشخص می شود. البته باید توجه داشت که اطلاعات خام به کار نمی آیند. همسو کردن شاخص ها با اهداف سازمان اهمیت دارد و باید درک عمیقی از آن صورت بگیرد.

ماتریس SWOT

پیشنهاد میکنیم مقاله ی زیر را از دست ندهید:

ویژگی های اصلی شاخص های کلیدی عملکرد

 • شاخص های عملکرد باید قابل اندازه گیری باشند.
 • شاخص ها باید میزان تحقق اهداف را به دست بدهند.
 • شاخص ها باید معین و محدود شده باشند.
 • این شاخص ها باید قابل دسترسی باشند.
 • دوره های زمانی در مورد شاخص ها اهمیت دارد.
ویژگی های شاخص های کلیدی عملکرد

انواع شاخص کلیدی عملکرد

 • شاخص های اثربخشی (از مقایسه نتایج پیش بینی شده و نتایج حاصل آمده به دست می آید)
 • شاخص های کارایی (از مقایسه منابع استفاده شده و نتایج حاصل شده به دست می آید)
 • شاخص های ظرفیت (ظرفیت تولیدی سازمان است)
 • شاخص های بهره وری (نسبت خروجی تولید شده و منابع)
 • شاخص های کیفیت (نسبت تولیدی بدون اشکال به کل تولیدی)
 • شاخص های سود آوری (نسبت بین سود و کل درآمد)، شاخص های رقابت (در مقایسه با رقبا به دست می آید)
 • شاخص های کارایی (از مقایسه منابع استفاده شده و نتایج حاصل شده به دست می آید)
 • شاخص های ظرفیت (ظرفیت تولیدی سازمان است)
 • شاخص های بهره وری (نسبت خروجی تولید شده و منابع)
 • شاخص های کیفیت (نسبت تولیدی بدون اشکال به کل تولیدی)
 • شاخص های سود آوری (نسبت بین سود و کل درآمد)
 • شاخص های رقابت (در مقایسه با رقبا به دست می آید)

در هر دوره ای از فعالیت سازمانتان که هستید باید شاخص عملکرد آن دوره را تعیین کنید. چون این شاخص ها ثابت باقی نمی مانند. تسلط بر طرح کسب و کار در مورد تعیین شاخص ها اهمیت دارد چون باید مراحل کسب و کارتان را بدانید و جایگاه خود را نیز به درستی مشخص کنید. نباید در تعیین شاخص ها، المان های نهایی مانند درآمد و سود و… را قرار دهید. این موارد در پی یک سری علت و معلول به دست می آیند که آنها را باید تعیین کنید.

شاخص های کلیدی موفقیت سئو

پیشنهاد میکنیم مقاله ی زیر را از دست ندهید:

برای بررسی عملکرد بخش مالی سازمان باید عواملی مانند سود خالص، حاشیه سود خالص و ناخالص، حاشیه سود عملیاتی، نرخ رشد درآمد، میزان کل بازگشت سهامدار، میزان ارزش افزوده اقتصادی و… را در نظر بگیرید. در مورد مشتری نیز باید به امتیاز ترویج مشتری، نرخ حفظ مشتری، شاخص میزان رضایت مشتری، امتیاز میزان سوددهی مشتری، ارزش طول عمر مشتری و… را در نظر داشته باشید.

انواع kpi

مزایای شاخص های کلیدی عملکرد

اندازه گیری اهداف:

اندازه گیری اهداف به شکل کمی به مدیریت شما دید می دهد و بهتر می توانید نقشه راه آینده خود را تعیین کنید و تصمیمات درست تری اتخاذ کنید. اگر فقط به شکل کیفی به اهداف نگاه کنیم نمی توانیم مقایسه درستی بین حالت های مختلف و روش های متفاوت کسب کنیم.

بهبود عملکرد کارکنان:

شاخص های کلیدی عملکرد فقط مخصوص مدیران نیست. کارکنان نیز مخاطبان این مطالعه هستند و با نتایج به دست آمده می توان میزان مشارکت و تعلق آن ها را افزایش داد. با توضیح درست روند پیشرفت می توان کارکنان را نسبت به اهداف سازمان حساس کرد و آن ها نقش خود را در دسترسی به این هدف مهم بدانند.

انسجام بخشی به دپارتمان های مختلف:

بخش های مختلف سازمان درگیر اهداف خود هستند. اگر شاخص های کلیدی عملکرد به درستی تعریف شوند می تواند کارکنان بخش های مختلف را همراستا کند و در جهت دستیابی به هدف بسیج نماید. کارکنان همسو در یک سازمان حکم مردانی را دارند که همزمان با هم در یک قایق بزرگ پارو می زنند. افزایش راندمان از نتایج انسجام بیشتر ساختارهای سازمانی است.

یادگیری های متقابل:

با کمک شاخص های کلیدی عملکرد می توان نکات و راهکارهای موفقیت سازمان را به صورت مطالعه شده در بین کارکنان مطرح کرد که موجب آموزش آن ها در جهت اهداف شرکت می شود. هم افزایی صورت گرفته در این حالت می تواند تا حد زیادی اشکالات کارکنان را برطرف کنید و کیفیت کار آن ها را بالا ببرد.

شاخص های کلیدی عملکرد چیست

چگونه تاثیر شاخص کلیدی عملکرد را افزایش دهیم؟

ارزش واقعی یک شاخص به میزان تحرکی است که به مجموعه می بخشد. در تعیین یک شاخص موثر نباید به کلیشه ها اکتفا کنید و به عنوان مثال شاخص های یک سازمان یا شرکت موفق را کپی برداری کنید. در این حالت مطمئن باشید که راه درستی نمی روید و به مقصود نمی رسید. این نحوه اتخاذ شاخص ممکن است نتیجه معکوس بدهد و شما را در طرح خود سرگردان کند. توجه به مرتبط بودن شاخص ها و قواعد حاکم بر مجموعه های ارتباطی، خیلی اهمیت دارد. اگر این نکته را نادیده بگیرید نمی توانید تصمیم درست بگیرید.

شاخص های عملکرد را باید به صورت روشن و مشخص برای بازاریابان خود بیان کنید تا درصد موفقیت آنها بالاتر رود. بازاریابان نیز با در دست داشتن شاخص های کلیدی عملکرد، اهداف سازمانی را در نظر گرفته و برنامه ریزی می کنند. روند فعالیت آنها در رفت و برگشت و اصلاحات با مدیران و مسئولان تکمیل می شود.

مشاوران و متخصصان شرکت سئو وب سپنتا با آنالیز کسب و کار و رقبا و با توجه به صنعتی که در آن فعالیت میکنید میتوانند فعالیت های شرکت را با اهداف کلی شما همسو کنند تا موفقیت در کسب و کار شما دو چندان شود.
همین حالا با بخش مشاوره بازیابی آنلاین وب سپنتا تماس گرفته و درخواست خود را مطرح کنید.

هم اکنون مشاوره کسب و کار بگیرید

مشاوران کسب و کار آنلاین مفتخر به ارائه مشاوره رایگان به شما هستند.

phone_android

سوالات متداول در مورد شاخص کلیدی عملکرد

شاخص کلیدی عملکرد چیست ؟

شاخص کلیدی عملکرد در واقع نوعی کمی سازی برای مطالعه میزان موفقیت سازمان که امری کیفی است، می باشد.این شاخص برای صنایع و فعالیت های مختلف متفاوت است.

انواع شاخص کلیدی عملکرد چیست ؟

 • شاخص های اثربخشی
 • شاخص های کارایی
 • شاخص های ظرفیت
 • شاخص های بهره وری
 • شاخص های کیفیت
 • شاخص های سود آوری ، شاخص های رقابت
 • شاخص های کارایی
 • شاخص های ظرفیت
 • شاخص های بهره وری
 • شاخص های کیفیت
 • شاخص های سود آوری
 • شاخص های رقابت

شاخص کلیدی عملکرد چه مزایایی دارد ؟

 • اندازه گیری اهداف
 • بهبود عملکرد کارکنان
 • انسجام بخشی به دپارتمان های مختلف
 • یادگیری های متقابل
برچسب ها :
دیدگاه‌ها
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.