هویت بصری

هویت بصری - طراحی و اجرا
طراحی دیجیتال

اهمیت هویت بصری

هویت بصری یا دیداری کسب و کار شما مهمترین و شاخص ترین بخشیست که در ذهن مخاطبانتان مینشیند و هر زمان که از شما میشنوند و یاد میکنند در ذهنشان شکل میگیرد و مرور میگردد. سپنتا با توجه به فلسفه، ماموریت کسب و کار شما برای مخاطب، اقدام به برگزیدن ماهیت، نوع رفتا ،، مدل، قاعده و در پس آن انتخاب رنگ ها و اشکال با توجه به اصول اثبات شده روانشناختی میکند.

هویت بصری شامل چه مواردیست؟

شاید فکر کنید هویت بصری متشکل از لوگو و یا در نهایت ست اداری شما خواهد بود ولی ماهیت دیداری نگاهی زیرساختی به مجموع المان ها در تمامی جلوه های دیداری (هر آنچه که مربوط به سازمان شماست از معماری بنای شما، یونیفورم کارکنان تا کوچکترین اجزای واقعی و مجازی) و رسانه ها از جمله رسانه های چاپی تا دیجیتال دارد. و جالب تر آنکه این ماهیت خود زیر مجموعه هویت برند شما خواهد بود که در فرآیند برند سازی ، پس از شکل گرفتن ماهیت برند، دردستور کار قرار میگیرد.

نمونه کارهای مرتبط