مدیریت رفتار مصرف کننده

رفتار مصرف کننده

یکی از مهم ترین و تاثیرگذارترین از علوم روان شناسی در طی دهه گذشته شناسایی رفتار مصرف کننده می باشد که تاثیر مستقیم در موفقیت و شکست بازاریابی دارد

بررسی رفتار مصرف کننده

یکی از مهم ترین و تاثیرگذارترین از علوم روان شناسی در طی دهه گذشته شناسایی رفتار مصرف کننده می باشد که تاثیر مستقیم در موفقیت و شکست بازاریابی دیجیتال دارد
اولین کتاب در حوزه شناسایی رفتار مصرف کننده دهه 1960تالیف شده است در صورتی که راههای شناخت این رفتار یکی از موضوعات جدید در حوزه بازاریابی و فروش می باشد در دهه 1950 نظرات فروید توسط بازاریابان مورد استفاده قرار گرفت .این رفتار شامل شناخت افراد و آنچه که می خرند و چرا،چگونه خرید می کنند را در برمی گیرد .

رفتار مصرف کننده

تاثیر این رفتار در بازاریابی

یکی از مهم ترین و پرطرفدارترین از علوم روان شناسی در طی دهه گذشته بوده است . شناسایی رفتار مصرف کننده شناسایی سلایق و نیازهای مصرف کننده با استفاده از این روش می توان به شناخت سلایق و عوامل موثر در برگزیدن و انتخاب کالای موردنظر مشتریان پرداخت . همچنین می توان به بررسی عوامل فرهنگی و اجتماعی تاثیرگذار بر تصمیم گیری مشتریان پرداخت با بهره مندی از علم روان شناسی روش های مطالعه به صورت دقیق و کاربردی می توان به پیش بینی رفتارهای مصرف کننده مرتبط با خرید دست یافت می توان به ساخت و ارائه بهتر کالا پرداخت که نیازهای مشتری را پوشش دهد و در نهایت منجر به فروش بیشتر شود.

تصمیم گیری و اتخاذ استراتژی ها و روش های بازاریابی و فروش مشروط به شناخت و درک مناسب سازمان ها و تولید کنندگان از مصرف کنندگان و خریداران است. در حال حاضر محققان بازاریابی موفق به صورت مستمر در حال بررسی و تجزیه و تحلیل بازار و شناخت مشتریان از روش های مختلف مانند: بازاریابی آنلاین ، روابط عمومی ، بازاریابی محتوا و … بپردازند. و براساس دریافت اطلاعات و بازخوردها راهکارهای مناسب برای فروش موفق و بهتر و افزایش سهم بازار اتخاذ کنند

خصوصیات رفتار مصرف کننده

خصوصیات رفتار مصرف کننده

  • عوامل انگیزشی : رفتار مصرف کننده تحت تاثیر مکانیزم های انگیزشی است
  • فعالیت های عمدی و غیر عمدی: فعالیت عمدی شامل مواردی می شود که مشتری با توجه به صحبت های فروشنده خرید خود را انجام می دهند یکسری از خریدها به یکباره و بدون برنامه ریزی استفرایند
  • رفتار مصرف کننده: مراحل انتخاب، خرید،معدوم کردن کالا دلالت دارد پیچیدگی رفتار به دلیل تعداد فعالیت ها و سختی در گرفتن تصمیم می باشد
  • وجود تفاوت میان رفتار مصرف کنندگان، مشتریان مختلف به دلایل اختلاف های فردی،رفتارهای مصرفی،متفاوتی از خود بروز می دهند.
  • عوامل خارجی موثر شامل فرهنگ ، گروههای مرجع و خانواده و … تاثیر می گذارد فرایند رفتار مصرف کنندگان شامل تاثیرگذاران- خریدار استفاده می کنند

نتیجه گیری

به طور کلی تمامی افراد جامعه جزء مصرف کنندگان هستند زیرا براساس نیازهای خاص خود لباس،مسکن،تحصیل،غذا و … مصرف می کنند . تصمیماتی که در مورد نوع انتخاب از یک کالا با برند با ویژگی های خاصی که این انتخاب متاثر از شرایط گروهی،اجتماعی و … می باشد تاثیرگذار بر موفقیت یا شکست یرفتار مصرف کننده کالا و محصول می باشد در حقیقت رفتار مصرف کننده عاملی تاثیر گذار بر رونق یا شکست فعالیت بازرگانی است.

دیدگاه‌ها
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.